Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeGrafisk design för web

Uppsala universitet

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till grafisk design och bildproduktion för Internet. Studenterna kommer att lära sig grafisk formgivning med hjälp av vektor- och pixelgrafik, hur färg fungerar på Internet, hur man tar fram en grafisk profil och hur man formatera och bildbehandlar fotografier för Internet. Undervisningen sker i form av praktiska övningar med ökande komplexitet. Undervisning sker genom kurslitteratur, inlämnings uppgifter och chatburen handledning. Den slutliga uppgiften blir att designa om en redan befintlig sida.

Betyg