Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeCertifierad Scrum Master

Citerus Stockholm

Bakgrund

Agil projektledning skiljer sig lika mycket från traditionell projektledning som agila processer skiljer sig från traditionella metoder. Snarare än att planera, dela ut och instruera arbetet verkar den agila projektledaren genom att facilitera, coacha och leda. I den agila processen Scrum kallas denna person Scrum Master för att betona skillnaden och påminna om det förändrade ansvaret. Deltagare som uppfyllt förkunskapskraven och blivit godkända att delta på denna kurs utbildas i sin roll som Scrum Master och hur man formar ett agilt utvecklingsteam eller projekt, eller en agil organisation.

Kursbeskrivning

Kursen Certifierad Scrum Master går igenom bakgrunden till och grunderna för Scrum och lättrörlighet (agile), vad det innebär att vara Scrum Master, återblickar (retrospectives), synen på kvalitet och utvecklarpraxis i Scrum, planering med produktbacklog, att arbeta med team och sprintar, samt en överblick över hur man kommer igång med Scrum och hur man kan använda Scrum för större ansatser.

Examen

Den 1 oktober 2009 införde Scrum Alliance ett prov som ska göras av den som vill bli Certifierad Scrum Master. Certifierad blir alltså den som först går tvådagarskursen Certifierad Scrum Master och därefter genomför Scrum Alliance online-prov.

Mer information om kursen
Mer information om certifieringsprocessen