Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeMobila applikationer med Android

Örebro universitet

Kursinnehåll

Inledningsvis studeras den begränsade miljön där Android-applikationer exekveras. Även likheter och skillnader med andra miljöer diskuteras. Vidare studeras olika aspekter av människa-datorinteraktion för utveckling av applikationer med begränsade resurser. Därefter behandlas operativsystemet Android, dess ingående komponenter samt hur dessa kan användas vid realisering.

Inlämningsuppgifterna berör:

Grundläggande Android-företeelser som aktiviteter och intents.
Nätverkskommunikation och trådar.
Grafik och GPS-lokalisering.

Betyg