Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeDesign och utveckling av mobila webbapplikationer

Umeå universitet

Kursinnehåll

Kursen avser att ge förståelse för, och praktisk kunskap i, hur mobil informationsteknik (med fokus på mobiltelefoner och surfplattor) kan designas och utvecklas. Detta görs med utgångspunkt i de speciella förutsättningar som präglar mobil teknik och användning. Kursen behandlar exempelvis de utmaningar som det innebär att designa applikationer för mobiltelefoners små displayer i kontrast till de stationära tillämpningarnas större skärmar. I kursen ryms även frågeställningar om vad som i en mer djupgående mening skiljer interaktion med mobil IT från de interaktionsutmaningar som kännetecknar till exempel stationär användning och vad det får för konsekvenser i termer av design och utveckling. Delar av kursinnehållet ägnas åt utveckling av applikationer för mobiltelefoner och surfplattor. För detta ändamål studeras och används webbaserad teknik, inklusive HTML, CSS och JavaScript, samt ramverk och bibliotek. Arkitekturens beståndsdelar och helhet behandlas och tillämpas i praktisk design och utveckling.

Betyg