Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeGrafisk design för mobila enheter

Högskolan Kristianstad

Kursinnehåll

Under kursen behandlas grafiska aspekter för mobiltelefoner, handdatorer och läsplattor. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, och såväl praktiska som estetiska överväganden är en del av innehållet.

Betyg