Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeApputveckling för Android

Högskolan Kristianstad

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande begrepp inom Android utvecklingen:

Betyg