Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeVektorgrafik och animering samt fortsättningskursen
Multimediaproduktion

Högskolan Väst

Kursinnehåll

Vektorgrafik/ objektgrafik och dess användningsområden
Stillbildsgrafik i med vektorgrafik och objektgrafik i Flash
Animationstekniker i Flash
Enkel interaktivitet i Flash
Berättarteknik utifrån ett multimedialt perspektiv
Synkronisering av ljud, bild och grafik med hjälp av Flash och XML
Produktion och distribution av multimedialt innehåll
Planering och visualisering av multimediala produktioner
Kodningsstrukturer för multimedialt innehåll
Genomförande och realisering av multimediaprojekt
Kombinera olika externa datakällor i en applikation

Betyg