Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeDatabasteknik och webbaserade system samt fortsättningskursen
Applikationsutveckling för internet

Umeå universitet

Kursbeskrivning

Kursen behandlar metoder för att lagra och bearbeta data samt tekniker för att utveckla databasdrivna webbaserade flerskiktade system. Den behandlar även hur man kan dra nytta av webbtjänster (baserade på SOAP) i de system man utvecklar. Kursen baserar sig på ASP.NET, ADO.NET, C#, Visual Studio 2008 och SQL Server.


Betyg