Anna-Pia Nützmann Edlund
1962-01-30
Stagårdsvägen 102
821 40 Bollnäs
070-2061661
anna-pia.edlund@helsingenet.com


Curriculum VitaeADB-linjen

Högskolan Gävle

Kursbeskrivning

Kursen var mycket praktiskt inriktad. Målet var att du efter examen var "färdig" programmerare som direkt kunde börja jobba med utveckling.

Kursinnehåll
Betyg