BMO logo

Historien om
Begravningsmuseum Online

Ronny Holm

Ronny Holm

Ronny Holm jobbar som organisationschef på SKKF, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund. SKKF är Branschförbundet för begravningsverksamhet i Sverige. Där håller han bl a i kurserna "Gravvårdens Symboler" och "Kyrkogårdskultur: Att Vårda Ett Kulturarv"

Ronny Holm och Begravningsmuseet i Ljungby

I början av 1970-talet började Ronny Holm, att samla de första sakerna, som nu finns i Begravningsmuseet i Ljungby. Det var ting som funnits i kyrkor, på kyrkogården, från privatpersoner m fl. Under årens lopp har Ronny Holm handlat i second handbutiker, varit på loppmarknader och besökt auktioner.

I samband med en kyrkogårdsvandring arrangerades en utställning med föremål från Ronny Holms samling. Flera av deltagarna vid rundvandringen tyckte att utställningen var så värdefull att den borde permanentas. I samband med Alla Helgons Dag, 2004, invigdes så Sveriges första begravningsmuseum.

Redan efter ett par veckor hade man haft över 2000 besökare och intresset var mycket stort från både allmänhet, grupper av alla de slag och inte minst massmedia. Museet visar seder och bruk vid död och begravning under 1800 och 1900-talen. Här visas hela förloppet vid ett dödsfall, från tillkännagivandet via klockringning till gravsättningen och gravölet. Många av föremålen är skänkta eller utlånade av privatpersoner, institutioner etc.

Begravningsmuseum Online

Sommaren 2010 träffades Ronny Holm och Mikael Roos över en kopp kaffe. Då kom tanken på ett begravningsmuseum online upp. Eftersom Mikael undervisar i databaser och utveckling av webbapplikationer vid Blekinge Tekniska Högskola blev resultatet att studenterna på kursen "Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering" fick göra var sin webbplats som slutprojekt på kursen. Denna webbplats är en av dessa.