BMO logo

Om Begravningsmuseum online

Begravningsmuseum Online (BMO) finns för att vårda ett kulturarv av seder och bruk kring begravningar. Vilka var de seder och bruk som användes vid begravningar för ett eller två sekel sedan? Vi glömmer snabbt. BMO finns för att vårda minnen av gångna tiders seder och bruk. Förhoppningsvis ger det oss en förståelse för hur det var på farfars och mormors tid, kanske kan det även hjälpa oss att nyansera vår bild av hur vi gör idag.

Denna webbplats är resultat av ett samarbete mellan Ronny Holm, Mikael Roos och studenter på kursen "Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering" vid Blekinge Tekniska Högskola.

Texterna på BMO är skapade av Ronny Holm och Mikael Roos, om inte annat anges. Bilderna som används är från Ronny Holms privata samling. De objekt som finns på BMO är från Ronny Holms privata samling om inget annat anges.

Varje student har skapat ett eget BMO, mer eller mindre inspirerade av sina med-studenters arbeten, input från Ronny Holm i sin funktion som kund samt input och feedback från kursens lärare.

Webdesigner Anna-Pia Nützmann Edlund

Anna-Pia jobbar som utvecklare och Scrum Master på Lindbak Retail Systems i Bollnäs.

Hon gick ut ADB-linjen på högskolan i Gävle 1986 och har jobbat med utveckling sedan dess. Hon har även läst Javascript, ASP.NET, ADO.NET och C# på Umeå universitet samt HTML, CSS och PHP på Blekinge Tekniska Högskola.